Úvodní stránka Diplomatika Kodikologie Epigrafika Sfragistika Genealogie
  Chronologie Historická geografie Numizmatika Paleografie Heraldika  
   Dějiny správy Archivnictví His. metrologie Tisky Periodika   

Tisky

  Monografie: Vladislav DOKOUPIL, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky, Brno 1974. Emma URBÁNKOVÁ, Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Dodatky, Díl I. Prvotisky (do r. 1500), Praha 1994. Emma URBÁNKOVÁ, Prameny k prvotiskům českého původu, I/1-2, II, Praha 1983-1986. Emma URBÁNKOVÁ, Soupis prvotisků českého původu, Praha 1986. Články a studie: Noviny a časopisy: František ROUBÍK, Časopisectvo v Čechách v letech 1848-1862, Praha 1930. Internetové stránky věnované prvotiskům, starým tiskům a knihtisku : Seznam literatury *web* Digitální verze knihopisu *web* Slovník ceských a slovenských knihtiskařů *web* Knihopis - digitál (České prvotisky a staré tisky 1476-1800 - on-line) *web* Homepage studentů knihovědy ÚISK FF UK; Rozbor starých tisků; knihověda *web*
  
  Webmaster
  Datum poslední aktualizace:
  17.10.2007
  
  
  archivnictvi.euweb.cz Mapa stránek - archivnictvi.euweb.cz