Struktura: Úvodní stránka / Historický místopis

 

   


Foto

OsobnostiObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
07.02.2010Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 

Historický místopis
Slovníky místních jmen (online): Německo-český slovník místních jmen web German genealogy: Sudetenland web Slovník starých německých místních jmen v Luzických horách web Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren web Historický místopis severní Moravy a Slezska web Chytilův místopis ČSR (Alois Chytil, 1929) web Historické mapy (online): Archivní mapy ČUZK - "Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1824-1843)". web Historický místopis (příručky): Joachim BAHLCKE - Winfried EBERHARD - Miloslav POLÍVKA, Lexikon historických míst Čech a Moravy, Praha 2002. J. BARTOŠ - J. SCHULZ - M. TRAPL, Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960, sv. III-XVI, Ostrava-Olomouc, 1972-2005. web Ladislav HOSÁK, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha, Academia 2004, 1144 s. J. KUBÍČEK - J. VLACH, Bibliografie historicko-vlastivědné literatury k období let 1848-1960 na Moravě a ve Slezsku, II. sv., Ostrava 1968.

****************
Slovníky

Lexikon historických míst Cech a Moravy

Historicka´ geografie c?esky´ch zemi´

Historický atlas mest Ceské republiky