Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Sfragistika

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
30.11.2010Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 


Literatura:

Marie BISINGEROVÁ, Sfragistické památky Státního okresního archivu Kutná Hora, Kutná Hora 1999.

Pavel BROCKÝ, Pečeti Jana Lucemburského, in: Časopis Národního musea 150, 1981.

Jiří ČAREK, O pečetech českých kníľat a králů z rodu Přemyslova, Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy 8, 1938, s. 1-56.

Jiří ČAREk, Městské znaky v českých zemích, Praha 1985.

Jarmila KREJČÍKOVÁ - Tomáą KREJČÍK, Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989.

Rostislav NOVÝ, Pečeti praľských a olomouckých biskupů, SAP 10-1, 1960, s. 181-214.

Rostislav NOVÝ, Jedna z otázek české sfragistiky, Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 5, 1961, s. 77-84.

Jan PELANT, Znaky a pečetě západočeských měst a městeček, Plzeň 1985.

František ŠANTAVÝ - Emil HOŠEK, Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573-1973, Olomouc 1980.

Václav VOJTÍŠEK, O starých pečetích a erbech českých měst, in: Věstník Královské české společnosti nauk, filosoficko-historicko-filologická třída 1952-1953.

Václav VOJTÍŠEK, O starých pečetech University Karlovy, Sborník historický 3, 1955, s. 89-100.


Internetové stránky věnované sfragistice :

Sphragistik (Něm.) web

Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků (databáze pečetí) web

Alle Casino Spiele online mit den besten und sichersten Kasino Angeboten gibt es bei Kasinozeit.com. Lernen Sie Online Blackjack und das dazugehörige Black Jack System oder werden Sie zum König des Online Roulette Rades!

****************
Sfragistika

Sfragistika