Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Paleografie

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
20.06.2009Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 


Literatura:

B

R. BERGER, Stručné dějiny písma, Praha 1940.

Ahasver von BRANDT, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, Stuttgart-Berlin 1998 (15. vyd.).

Adriano CAPPELLI, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, Milano 1961.

František ČAPKA - Květoslava SANTLEROVÁ, Stručný vývoj písma, Brno 1994.

František ČAPKA - Květoslava SANTLEROVÁ, Vývoj písma v kostce, Brno 1994.

František ČAPKA - Květoslava SANTLEROVÁ, Z dějin vývoje písma, MU v Brně, Brno 1998.

Ernst DOBLHOFER, Od obrázkov k písmu, Bratislava 1972.

E

Ivana EBELOVÁ, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004, 174 s.

Ivana EBELOVÁ - Hana PÁTKOVÁ - Ondřej BASTL, Texty k výuce diplomatiky, Praha 2003, 175 s., in: Archivní časopis, roč. 54, č. 2, 2004, s. 157-158.

F

Miroslav FLODR, Úvod do studia filigránů, Brno 1974.

Jiří FRAJDL - Josef ZÁLABSKÝ, Cvičení z paleografie, Hradec Králové 1987.

Gustav FRIEDRICH, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898.

Karol GÓRSKI, Neografia gotycka, 3. vyd., Warszawa, 1987.

H

J. HAVRÁNEK - M. MYŠKA - J. PACLÍK, Úvod do studia dějepisu, Praha 1967.

Ivan HLAVÁČEk - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Základy pomocných věd historických pro historiky, Praha 1978.

Ivan HLAVÁČEk - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1988.

Oldřich HLAVSA, Typografická písma latinková, Praha 1960.

Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jaroslav KAŠPAR, Paleografická čítanka I - II, Praha 1982.

Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jaroslav KAŠPAR - Ivana EBELOVÁ, Paleografická čítanka I - II, Praha 2000.

František HORÁK, Dějiny písma a knihtisku, Praha 1957.

Alexander HÚŠČAVA, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951.

K

Vladimír KAISER, Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických, in: Sborník archivních prací 32, 1982, s. 446 - 479.

Bohdan KAŇÁK - Heda MINAŘÍKOVÁ, Archiválie obecné školy ve Velkém Týnci. Příspěvek k charakteristice školního písma ve druhé pol. 19. století. In: Ročenka SOkA v Olomouci 5 (24), 1996, s. 200 - 220.

Bohdan KAŇÁK, Německá novogotická polokurzíva (kanzlei) olomoucké městské kanceláře v 16. - 19. století, in: Ročenka SOkA v Olomouci 8 (27), 1999, s. 45 - 87.

Bohdan KAŇÁK, Paleografické texty 1. sešit, Olomouc 1994.

Bohdan KAŇÁK, Paleografické texty 2. sešit, Olomouc 1999.

Bohdan KAŇÁK, Příspěvek k metodice užití slabikářů z 19. století pro současnou elementární výuku čtení kurentu, in: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 5, 1996, Z pomocných věd historických XIV - Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., Praha 1999, s. 93 - 110.

Jaroslav KAŠPAR, Ještě k otázce názvosloví novověkého písma. In: Archivní časopis 25, 1975, s. 32 - 39.

Jaroslav KAŠPAR, K problematice novověké latinské paleografie. In: In memoriam Zdeňka Fialy, Praha 1977, s. 171 - 186.

Jaroslav KAŠPAR, "Literarum latinarum scribendam ratio". Učebnice psaní Gerharda Mercatora ze 16. století, in: Seminář a jeho hosté. Sborník k šedesátým narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, CSc. (Usp. Zdeněk Hojda, Jiří Pešek a Blanka Zilynská) Praha 1992, s. 145 - 151.

Jaroslav KAŠPAR, Názvosloví latinského písma v novověku. In: Archivní časopis 20, 1970, s. 73 - 102.

Jaroslav KAŠPAR, Norimberská písařská škola Johanna Neudörffera staršího a její vliv v českých zemích, in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. (Usp. Miloslav Polívka a Michal Svatoš) Praha 1992, s. 135 - 143.

Jaroslav KAŠPAR, Novogotické písmo v Čechách v letech 1500 - 1750. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 3 - 4, 1971, s. 111 - 159.

Jaroslav KAŠPAR, Novověká paleografie po druhé světové válce. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 3 - 4, 1971, s. 209 - 218.

Jaroslav KAŠPAR, O paleografické terminologii, in: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 4-5/1987, Z pomocných věd historických VI - VII, Praha 1990, s. 9 - 34.

Jaroslav KAŠPAR, Příspěvek k metodice výzkumu novověkého psaného písma v Čechách. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 5, 1980, s. 69 - 82.

Jaroslav KAŠPAR, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993.

Jaroslav KAŠPAR, Školní písmo v Čechách v letech 1774 - 1932. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C, sv. XVII, č. 3, 1972, s. 57 - 86.

Jaroslav KAŠPAR, Uvedení humanistického písma do češtiny, in: Archivní časopis 24, 1974, s. 25 - 35.

Jaroslav KAŠPAR, Úvod do novověké latinské paleografie, Praha 1987.

Jaroslav KAŠPAR, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. I-II., 3. vyd., Praha 1987.

Béla KÉKI, 5 000 let písma, Praha 1984.

L

Čestmír LOUKOTKA, Vývoj písma, Praha 1946.

M

M. MAREČKOVÁ, Přehled pomocných věd historických, Brno 2000.

Oldřich MENHART, Nauka o písmu, Praha 1954.

František MUZIKA, Krásné písmo ve vývoji latinky, I., II. díl, Praha 1958, 1963.

P

Hana PÁTKOVÁ, Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek I. Soudní knihy města Loun. Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie 27 ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku. Sešit, 48 stran, náklad 300 kusů, cena 77 Kč, ISBN 80-86197-41-7.

Hana PÁTKOVÁ, Cvičení z pozdně středověké paleografie, Dolní Břežany 2001.

Václav PENC, Metodika psaní, Praha 1958.

Stanislav POLÁK, Grafologie a její význam pro paleografii. In: Sborník archivních prací 35, 1985, s. 398 - 485.

Stanislav POLÁK, K otázce názvosloví novověkého písma, Archivní časopis 21 (1971), s. 88-102.

Stanislav POLÁK, K názvosloví novověkého písma, Archivní časopis 25 (1975), s. 81-83.

Stanislav POLÁK, Studium novověkého písma, Vlastivědný sborník Podbrdska 7 (1973), s. 1-154.

Jiří PRAŽÁK, Latinské písmo v českých zemích od 11. do 16. století, in: Archivní časopis 1970-1977 (nedokončeno).

Jiří PRAŽÁK, Z počátků humanistického písma v Čechách, in: Humanistická konference 1966, Praha 1966, s. 173 - 177.

J. RAMBOUSEK, Písmo a jeho užití, Praha 1953.

S

L. SANTIFALLER, Bozner Schreibenschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena, 1930.

Pavel SPUNAR, Kodikologie a paleografie, in: Listy filologické 83, 1960-1961.

F. STEFFENS, Lateinische Paläographie, Berlin 1926, 1971.

Jindřich ŠEBÁNEK, Pomocné vědy historické I. Paleografie, Praha 1966.

Jindřich ŠEBÁNEK, Základy pomocných věd historických I., Latinská paleografie, Brno 1976.

Jiří ŠOUŠA, Soubor statí o novověkém písmu, in: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 34, č. 3 (1996), s. 181-182.

J. ŠPETKO, Dejiny písma a knihy, Bratislava 1963.

R. TRAUBE, Geschichte der Paläographie. München 1909, 1965.

W. WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1896.

Internetové stránky věnované paleografii :
Alexander Húščava, Dějiny a vývoj našeho písma (překlad ze slovenštiny) web

Paläographie einzelne Schriftarten Neuzeitliche Schriften web

Paleografická čítanka web

Písmo (O písmu a nejen o něm) web

W. Wattenbach: Anleitung zur Lateinischen Palaeographie (on-line! - naskenováno) web

C. Faulmann: Das Buch der Schrift ... (on-line! - naskenováno) web

Paläographie (Něm.) web

Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters der Österreichischen Akademie der Wissenschaften web

Novověká paleografie (zápisky z prednasek) web

Filigrány (online) :
WZMA - Wasserzeichen des Mittelalters (Alois Haidinger, Maria Stieglecker, Franz Lackner) web

Wasserzeichensammlung Piccard (sbírka Gerharda Piccarda) web

Watermarks in incunabula printed in the low countries (Nizozemí) web

****************
Paleografie

Paleografie

Adriano Cappelli (online)

Vademecum PVH

Wilhelm Wattenbach