Úvodní stránka Diplomatika Kodikologie Epigrafika Sfragistika Genealogie
  Chronologie Historická geografie Numismatika Paleografie Heraldika  
   Dějiny správy Archivnictví His. metrologie Tisky Periodika   

Numismatika


  Numismatika Numismatické listy web Literatura: Jan BOBEK, Mincovnictví olomouckých biskupů, Brno 1986. František CACH, Nejstarší české mince, I-IV, Praha 1970-1982. K. ČERMÁK - B. SKRBEK, Mince království českého za panování rodu Habsburského, I-III, Pardubice 1891-1913. Ferdinand FRIEDENSBURG, Münzkunde und Geldgeschichte der Eizelstaaten, München-Berlin 1926. Ivo HALAČKA, Mince zemí Koruny české (1526-1856), I-III, Kroměříž 1987-1988. Tomáš KREJČÍK, Denáry moravských knížat 11.-12. stol., Brno 1990. E. LEMINGER, Královská mincovna v Kutné Hoře, Praha 1912. N Z. NECHANICKÝ - O. ŠAFÁŘ, Kladské mincovnictví, Hradec Králové 1983. L. NEMEŠKAL, K předchůdcům tolarové ražby, SNM-A 15, 1961, s. 49-68. E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd, Opava 1964. E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky, Praha 1987. E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Z příběhů pražské mincovny, Praha 1929. Josef NOŽIČKA, Hospodářský a měnový vývoj našich zemích, Praha 1946. P Zdeněk PETRÁŇ - Pavel RADOMĚRSKÝ, Encyklopedie české numismatiky, Praha 1996. Zdeněk PETRÁŇ, První české mince, Praha 1998. Jaroslav POŠVÁŘ, Horní regál a jeho vývoj v českých zemích. NČČsl. 20, 1951, s.17-26. Jaroslav POŠVÁŘ, Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století, Praha 1977. Jaroslav POŠVÁŘ, Mincovní regál v českých zemích, MNZ 1960, č.7, s.37nn. Jaroslav POŠVÁŘ, O mincovních právech odvozených, MNZ 1961, č.8, s.89-99. S Jiří SEJBAL, Dějiny peněz na Moravě, Brno 1979. Jiří SEJBAL, Základy peněžního vývoje, Praha 1977. Gustav SKALSKÝ, Stručný přehled vývoje českého mincovnictví, Praha 1937. B. SPÁČIL, Česká měna, Praha 1973. J. STANĚK - J. BAJER, Peníze v českých zemích, Praha 1995. Eduard ŠIMEK, České mince v peněžním oběhu druhé poloviny 16. století, Studie ČSAV, č. 5, Praha 1972. Jan ŠMERDA, Denáry české a moravské, Brno 1996. Petr VOREL, Od českého tolaru ke světovému dolaru, Praha 2003. Petr VOREL, Od pražského groše ke koruně české (1300-2000), Praha 2000. Internetové stránky věnované numismatice : Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae (Přehled svazků edice) web Numismatika (Čes.; definice, mincovnictví, pracoviště ad.) web Numismatik (Něm.) web Aurea numismatika (aukcní stránky - mince, medaile, bankovky) web Stručný přehled vývoje českého mincovnictví web Historie mincovnictví a těľby stříbra v Českých Budějovicích a okolí web Test z dějin českého mincovnictví (vyzkoušejte své znalosti) web Články a studie : Zdeněk Petráň: Co vypovídají mince o Slavníkovcích (Přednáąka v NM 2001) web Denáry moravských údělníků web Obchod v raném středověku web Příběh mince na nasem území (Tomás Horák) web Peněľnictví v českých zemích web Vývoj peňazí (Referaty.sk) web Numismatická konference v Hustopečích web Mincovny : Mincovny web Mincovnictví olomouckých biskupů web Ražba mincí na zámku v Českém Krumlově web Numismatik.org – Texte und Materialien zur Numismatik web ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - Numismatika (Z pomocných věd historických IX) web Numismatické časopisy : La Revue Numismatique web Numismatische Zeitschrift web Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte ab 1949 (Kallmünz / München) web Numismatické listy web Sborník Národního muzea v Praze web Numismatické společnosti a instituce : ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST web Česká numismatická společnost (ČNS) Louny web Slovenská numizmatická spoločnos» web Numismatická sbírka Náprstkova muzea web Numismatické oddělení Národního muzea web Moravské zemské muzeum - NUMISMATICKÉ ODDĚLENÍ web Numismatisches Kolloquium WS 2001–2002 web Numismatisches Kolloquium SS 2003 web The Fitzwilliam Museum (University of Cambridge) - Department of Coins and Medals web Daląí odkazy: Zlaté mince web Česká archivní společnost
  
  Webmaster
  Datum poslední aktualizace:
  17.10.2007
  
  
  archivnictvi.euweb.cz Mapa stránek - archivnictvi.euweb.cz