Úvodní stránka Diplomatika Kodikologie Epigrafika Sfragistika Genealogie
  Chronologie Historická geografie Numismatika Paleografie Heraldika  
   Dějiny správy Archivnictví His. metrologie Tisky Periodika   

Historická metrologie

  Miloslav BĚLOHLÁVEK, Staré míry, váhy a peníze. Stručný přehled, Plzeň 1984. Ladislav DUŠEK, Zavedení dolnorakouských měr a vah v Čechách, Historický sborník Ústecka 1971, s.3-46. Čestmír HLADÍK, Metrologický přehled, in: Archivní časopis 3, 1953, s. 87-114. Hofmann, Gustav: K převodu českých měr a vah na metrickou soustavu. AČ 27, 1977, s.20-26. Gustav HOFMANN, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezko do zavedení metrické soustavy 1873-76, Plzeň 1984. Gustav HOFMANN, Míry a váhy ve starém českém železářství, in: AČ 15, 1965, s.235-239. Gustav HOFMANN, Snahy o sjednocení měr a vah v Čechách do roku 1765. SH 27, 1980, s.5-44. Miloš CHVOJKA - Jiří SKÁLA, Malý slovník jednotek měření, Praha 1982. Bohumír INDRA, Míry a váhy ve Slezsku a jejich redukce, in: Slezský sborník 60, 1962. Adolf Ludvík KREJČÍK, Míry, váhy a peníze v rožmberském urbáři, Sborník Čsl. akademie zemědělské 11, 1936, s.347-355. Jaroslav NOVOTNÝ, Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku, in: Slezský sborník 58, 1960. František ROUBÍK, Zemští měřiči v Čechách v 16. až 18. století, SAP 15, 1965, s.269-301. August SEDLÁČEK, Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách, Praha 1923 Další odkazy: Česká archivní společnost
  
  Webmaster
  Datum poslední aktualizace:
  17.10.2007
  
  
  archivnictvi.euweb.cz Mapa stránek - archivnictvi.euweb.cz