Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Kodikologie

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
30.08.2009Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 

Literatura:


Monografie
Studie
Soupisy a katalogy
Odkazy (Kodikologie, on-line katalogy ap.)

  Monografie:

  Ivan HLAVÁČEK, Knihy a knihovny v českém středověku, Praha, Karolinum 2005, 396 s.

  Ivan HLAVÁČEK, Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích, Praha 1966.

  Ivan HLAVÁČEK, Úvod do latinské kodikologie, Karolinum, 2. vydání, Praha 1994.

  Josef KRÁSA - Ivan HLAVÁČEK, Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1989.

  Josef KRÁSA, České iluminované rukopisy 13.-16. století, Praha 1990.

  Karl LÖFFLER, Einführung in die Handschriftenkunde, Leipzig 1929.

  Wilhelm WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1896.


  Články a studie:

  Miroslav BOHÁČEK, Václav Vojtíšek a kodikologie, Studie o rukopisech (2) 1963, s. 1-10.

  Mirjam BOHATCOVÁ, Česká kniha v proměnách století, Praha 1994.

  Mirjam BOHATCOVÁ, Zásady popisu rukopisů, Sborník Národního muzea C 28, 1983, s. 49-96.

  Ivan HLAVÁČEK, Rukopisy, jejich funkce a čtenáři v českém státě od nejstarąích dob do husitství, in: Studie o rukopisech 12, 1973.

  Hana PÁTKOVÁ, Liber Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis. Život jedné středověké městské knihy Liber Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis. The Story of One Medieval Town Book), ČČH 2, 2007, s. 393 - 405.

  Jiří PRAŽÁK, K pojetí kodikologie, Studie o rukopisech XIX, 1980, s. 123–141.

  Jiří PRAŽÁK, Kodikologie, její postavení, metoda a úkoly, Studie o rukopisech 13, 1974, s. 3-17.

  Jiří PRAŽÁK - Franitšek HOFFMANN, Průvodce po rukopisných fondech českých zemí, Studie o rukopisech 11, 1973, s. 99-111.

  Pavel SPUNAR, Kodikologie a paleografie, Listy filologické 83, 1960, s. 244-248 a 84, 1961, s. 140-143.

  Václav VOJTÍŠEK, Naše rukopisné bohatství a jeho soupis II, Věstník ČSAV 69, 1970, s. 40-54.


  Soupisy a katalogy:

  František M. BARTOŠ, Soupis rukopisů Národního musea v Praze 1, 2, Praha 1926 - 1927.

  Miroslav BOHÁČEK - František ČÁDA, Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriften der Staatlichen wiessenschaftlichen Bibliothek in Olmütz, Köln - Wien 1994.

  Adolf PATERA - Antonín PODLAHA, Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly praľské 1, 2, Praha 1910 - 1922.

  Ryba, Bohumil: Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví sv. 3-5 a 2. část 6. sv., Praha 1970 - 1979.

  Josef TRUHLÁŘ, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in c. r. Bibliotheca publica ... 1, 2, Pragae 1905 - 1906.

  Josef TRUHLÁŘ, Katalog českých rukopisů c. k. Veřejné univerzitní knihovny praľké, Praha 1906.


  Odkazy na dalsi stranky (Bibliografie - Kodikologie):

  Archiv Akademie věd ČR, Oddělení pro soupis a studium rukopisů - Bibliografie pracovníků oddělení web

  Soupisy iluminovanych rukopisů- (Pavel Brodský) web


  Internetové stránky věnované rukopisům :

  Kodikologické odkazy (Něm.) web

  Buchkunde u. Kodikologie (Něm.) web

  Zásady popisu rukopisů - (Frantisek Hoffmann) web

  Die altdeutschen Handschriften der Universitäts- Bibliothek in Heidelberg (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg) web

  Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Max-Planck-Gesellschaft (Informations-, Buch- und Bibliothekswesen, Schrift- und Handschriftenkunde) web

  Virtuelle Bibliothek; Geschichte Mittelalterliche Geschichte Handschriften *web*

  Projekte der Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke; Bayerische Staatsbibliothek web

  Handschriftenbibliotheken in Österreich *web*

  The Digital Scriptorium is an image database of medieval and renaissance manuscripts web

  Studie o rukopisech web

  Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci web

  Offener Katalog der Malatestiana-Handschriften web

  Monumenta Germaniae Historica; Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff (1906-1991) und Paul Lehmann (1884-1964) *web*

  Handschriftenforschung im Internet web

  Links für Handschriftenbearbeiter *web*


  Časopisy a sborníky :

  SCRIPTORIUM - úvodní stránka web

  Gazette du livre medieval web

  Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA) -obsah čísel- web

  W. Wattenbach: Das Schriftwesen im Mittelalter (On-line! - naskenováno) web


  Instituce (ústavy, knihovny ap.) :

  Institut de recherche et d’histoire des textes web

  Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) web


  Filigrány a filigranologie :

  Wasserzeichenkartei Piccard (on-line) web


  Osobnosti :

  Otto Pächt web

  Sit down, watch cheap satellite tv and relax. Satellite television is amazing, no matter which one you choose. (The best ones are dishtv and directtv.) Isn´t that dish satellite unbelievable?

****************
Kodikologie

Diplomatika