Úvodní stránka Diplomatika Kodikologie Epigrafika Sfragistika Genealogie
  Chronologie Historická geografie Numismatika Paleografie Heraldika  
   Dějiny správy Archivnictví His. metrologie Tisky Periodika   

Heraldika

  Heraldická ročenka (1974 - 2004) - obsahy, soupis článků, autorský rejstřík PDF Heraldika Literatura: B Eduard BECK, Grundfragen der Wappenlehre und des Wappenrechts, Speyer a. Rh. 1931. Milan BUBEN, Encyklopedie heraldiky, 2. vyd., Praha 1997. Milan BUBEN, Heraldika, Praha 1986. E Alois ERNEST, Občané s erbem v Prostějově a prostějovském..., Prostějov 2001. H Milan HLINOMAZ, Příspěvek ke vzniku státních symbolů Československa v letech 1918-1920, AČ 36, 1986, s. 72-83. Milan HLINOMAZ, K problematice státních symbolů pomnichovské ČSR a tzv. protektorátu, AČ 37, 1987, s. 79-89. Milan HLINOMAZ, Vývoj československé státní symboliky v letech 1918-1990, in: Sborník archivních prací 42, 1992. Karlovský, A.F.J.: Základy heraldiky, Praha 1956. Kolář, M.-Sedláček, August: Českomoravská heraldika, I. díl 1902, II. díl Praha 1925. Král z Dobré Vody, V.: Heraldika, Praha 1900. (základní dílo české heraldiky). Král z Dobré Vody, V.: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Praha 1904. Jarmila KREJČÍKOVÁ - Tomáš KREJČÍK, Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Praha 1987. Milan MYSLIVEČEK, Erbovník 2, Horizont 1997. Rostislav NOVÝ, Počátky znaků českých měst, SAP 26, 1976, s. 367-412. P Viktor PALIVEC, Heraldická abeceda, Jílové u Prahy 1975. Viktor PALIVEC, Minimum pro rodopisce a heraldiky, vyd. GHSP, Praha 1970. Josef PETRÁŇ, Český znak. Stručný nástin jeho vzniku a historického vývoje, Praha 1970. Josef PILNÁČEK, Rody starého Slezska I., A-F, Jílové 1969 ad. Josef PILNÁČEK, Staromoravští rodové, Vídeň 1930. S August SEDLÁČEK, Atlasy erbů a pečetí české a moravské ..., Praha 2003. August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého, I.-XV., Praha 1882-1927. Karel SCHWARZENBERG, Heraldika, Praha 1941. Zbyšek SVOBODA, Československá státní a vojenská symbolika, Praha 1991. Bohumír ŠIMEK, Rukověť heraldika, Jílové 1972. Břetislav ŠTORM - Lifka, B.: Erbovní knížky I.-VII., 1935-1941. Břetislav ŠTORM, Kniha kreseb, Praha 1939. Břetislav ŠTORM, Úvod do heraldiky, Praha 1940. V Václav VOJTÍŠEK, Naše státní znaky, staré a nynější, Praha 1921. Václav VOJTÍŠEK, O pečetích a erbech měst Pražských a jiných českých, Praha 1927. Z Zdeněk M. ZENGER, Česká heraldika, Praha 1978. Zdeněk M. ZENGER, Heraldika, Praha 1971. Městská a obecní: Ladislav BALETKA, Znaky měst a městeček severomoravského kraje, Sborník Státního archívu v Opavě 1968-1971, Opava 1971, s. 165-295. Ladislav BALETKA - Jiří LOUDA, Znaky měst severomoravského kraje, Ostrava 1980. Ivan ŠTARHA, Ke vzniku nejstarších vesnických pečetí na Moravě, Heraldika 10, 1977, s. 6-38. František ZVOLSKÝ, Znaky moravských měst, Brno 1947. Církevní: Jiří LOUDA, Moravská církevní heraldika, Olomouc 1977. Václav RYNEŠ, K otázce vzniku pražského (arci)biskupského erbu, LGHS č. 17, 1972, s. 5-9. Václav RYNEŠ, Znak vyšehradské kapituly, LGHS č. 1, 1974, s. 8-9. Cechovní: Jozef NOVÁK - Ján ŠVEC, Cechové znaky, Bratislava 1967. Antonín NOVOTNÝ, Pražské cechovní truhlice a korouhve, Praha 1948. Vladimír J. SEDLÁK, O znaku pražských mydlářů, LGHS 1969, č. 3, s. 2-4. Palatinové: Alois PŘIBYL, O palatinech, Erbovní sešit č. 3-4, 1969, s. 8-14. Internetové stránky věnované heraldice : Heraldik (Něm.) web Klub pro ceskou heraldiku a genealogii web Další odkazy: Česká archivní společnost
  
  Webmaster
  Datum poslední aktualizace:
  17.10.2007
  
  
  archivnictvi.euweb.cz Mapa stránek - archivnictvi.euweb.cz