Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Genealogie

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
30.11.2010Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 Rodopisná revue 1999 – 2005 (autorský rejstřík) PDF

Literatura:

Peter BAHN, Familienforschung und Wappenkunde, Geisberg 1998.

Augustin BEK, Rodopis v praxi, 1941. PDF

Marie BLÁHOVÁ, Panovnické genealogie a jejich politická funkce ve středověku, in: SAP 48, 1998, s. 11-47.

Ignác HORNÍČEK, Kniha o rodopisu. Praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecních kronikách, Vyškov na Moravě 1939, 229 s.

Christiane KLAPISCH-ZUBER, Eine illustrierte Geschichte der Ahnenkunde, München 2003.

Václav KOZÁK, Hlasy pokolení. Příručka rodopisného pracovníka, Mladá Boleslav 1941.

Boleslav LUTONSKÝ, Lexikon genealogů, Praha 2003.

Marie MAREČKOVÁ, Příručka praktické genealogie, Praha-Litomyąl 2004.

Eduard MAUR, Vývoj matričního zápisu v Čechách, Historická demografie 6, 1972, s. 40-58.

Rudolf MELICHAR, Sborník k základům genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, Praha 1988, 160 s.

Josef PILNÁČEK, Rody starého Slezska, Jílové u Prahy 1969.

Josef PILNÁČEK, Staromoravątí rodové, Wien 1930.

Josef PILNÁČEK, Staromoravątí stavové. S dodatkem Neznámé rody a znaky staré Moravy, Brno 1983

Kristoslav ŘÍČAŘ, Občanská genealogie. Základy rodopisné práce, Praha 1999, 136+40 s.

Kristoslav ŘÍČAŘ, Úvod do genealogie. Kdo jsou moji předkové a odkud přiąli?, Praha 1995, 94 s.

August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého I-XV, Praha 1882-1927.

Ernst SCHWARZ, Sudetendeutsche Familiennamen aus vorhussitischer Zeit, Köln-Graz 1957.

Eva SKALICKÁ, Šlechtické rody na Rakovnicku, Rakovník 1998.

Jan SVOBODA, Staročeská osobní jména a příjmení, Praha 1964.

Vladimír SVOBODA, Minimum o rodokmenu, Praha 1998, 78 s.


Další odkazy (Genealogie - Literatura):

Seznam rodopisné literatury web

Genealogie - literatura (Moravská zemská knihovna v Brne) web

Moravská genealogická a heraldická spolecnost (články, studie, ročenka) web

Genealogie (Něm.) web

Vysoký poker bonus zdarma nabízí herna party poker, Monte Carlo casino i další známé weby. Otázkou zůstává legalita pokeru a etiketa online hry vůbec.

****************
Genealogie

Genealogie