Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Epigrafika

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
30.11.2010Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 


Literatura:

Karl BRANDI, Grundlegung einer deutschen Inschriftenkunde, DA 1, 1937, s. 11-43.

Ivana EBELOVÁ, Písecké náhrobníky z 13.-18. století. Nápisy města Kutné Hory. Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera, in: Archivní časopis, roč. 48, č. 2 (1998), s. 118-119.

Robert FAVREAU, Les inscriptions médiévales, Turhound 1979.

Miroslav FLODR, Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafických památek, SPFFBU C 21-22, 1975, s. 167-174.

Josef HEJNIC, Náhrobky v lapidariu Národního muzea, SNM řada A, 13, 1959, s. 141-220.

Ivan HLAVÁČEk, Několik úvah a poznámek o současném stavu studia středověké a raně novověké epigrafiky a jejích potřebách u nás, Umění 30, 1982, s. 146-151.

Hana JORDANOVÁ, Epigrafické památky na území bývalého okresu Rýmařov, nyní součást okresu Bruntál, Zprávy Okresního archívu v Bruntále 1982, s. 11-38.

Jan KAMARÝT, Kolínské náhrobky a nápisné texty, Středočeský sborník historický 16, 1981, s. 155-192.

Jana KLEMPOVÁ, Popis některých epigrafických památek situovaných v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Drobnosti, in: Jižní Morava, roč. 41, sv. 44(2005), s. 296-301.

Friedrich PANZER - Heinrich KÖLLENBERGER, Inschriftenkunde, Deutsche Philologie im Aufriss, Berlin- Bielefeld-München 1957, s. 333-378.

Jiří ROHÁČEK, K epigrafice Kutné Hory 17. a 18. století, in: Antiqua Cuthna 1, SOkA Kutná Hora, 2006.

Erich ŠEFČÍK, Renesanční epigrafické památky z Fulneka, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31, 1983, s. 26-34.

Václav VOJT͊EK, O potřebě soupisu a fotografování nápisů, Zprávy památkové péče 4, 1940, s. 20-23 a 34-40.

Internetové stránky věnované epigrafice :

Epigraphik (Něm.) web

Epigrafika (Něm., formát pdf) web

Epigraphie mediévale (Fra) web

Corpus Inscriptionum Latinarum (Něm) web

Corpus Inscriptionum Latinarum (Něm) web

Ob Sie Online Poker oder andere Casino Games im Online Casino genießen – mit den Ratgebern von Kasinozeit.com sind Sie immer ganz vorne mit dabei! Werden Sie zum Texas Hold em Profi!

****************
Epigrafika

Epigrafika