Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Chronologie

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
20.06.2009Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 


Literatura:

Franz Carl ALTER, Beitrag zur praktischen Diplomatik der Slaven, vorzüglich für Böhmen, Wien 1801.

Marie BLÁHOVÁ, Historická chronologie, Libri, Praha 2001, 948 s.

Karel DOSKOČIL, Vývoj cisiojánu u nás, in: Sborník historický č. 6, 1959, s. 97-170.

Josef EMLER, Rukově» chronologie křes»anské, zvláątě české, Praha 1876.

Gustav FRIEDRICH, Rukově» křes»anské chronologie, Praha 1934.

Ivan HLAVÁČEK, Církevní kalendář a čeątí světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech, in: Acta Universitatis Carolinae 1971, Z pomocných věd historických.

Ivan HLAVÁČEK, Chronologie a její studium v českých zemích, in: Sborník archivních prací 28, 1978.

Zdeněk HORSKÝ, Příspěvek k poznání průběhu gregoriánské kalendářní reformy v českých zemích, Z dějin geodézie a kartografie v českých zemích 4, 1985, s. 17-34.

Václav HRUBÝ, Úvod do archivní theorie a prakse, Praha 1930.

Josef KOLLMANN, Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích, SAP 24, 1974, s. 3-41.

Eva KOTULOVÁ, Kalendář aneb kniha o věčnosti a času, Praha 1978

V. J. SEDLÁK, Tabulky k převádění dat historických pramenů, Praha 1960 (přetisk 1970).

Mikuláą Adaukt VOIGT, Über den Kalender der Slaven, Abhandlungen einer Pravatgesellschaft in Böhmen 3, Prag 1777.

Isidor VONDRU©KA, Kalendarium svatých, Praha 1932

Prokop ZAORAL, O datování v Kosmově kronice, Brněnský archivní věstník 1958, č. 2, s. 23-44.


Internetové stránky věnované chronologii :

Chronologie web

Kalender und Kirchenjahr web

Chronologie (Něm.) web

Historická chronologie (Marie Bláhová) - ukázka web

****************
Chronologie

Chronologie