Struktura: Úvodní stránka / Archivy

 

   


Foto

OsobnostiObsah:
Úvod
Aktuality
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
02.08.2011Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 

Archivy

Archivy v České republice


Odbor archivní správy a spisové služby   web

Národní archiv

Národní archiv web nahoru

Státní oblastní archivy

Státní oblastní archiv v Praze web Státní oblastní archiv v Třeboni web Státní oblastní archiv v Plzni web Státní oblastní archiv v Litoměřicích web Státní oblastní archiv v Zámrsku web Moravský zemský archiv v Brně web Zemský archiv v Opavě web - ZA v Opavě, pob. Olomouc web nahoru

Státní okresní archivy

Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů : Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Benešov web Státní okresní archiv Beroun web Státní okresní archiv Kladno web Státní okresní archiv Kolín web Státní okresní archiv Kutná Hora web Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem web Státní okresní archiv Mělník web Státní okresní archiv Mladá Boleslav web Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení web Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Praze web Státní okresní archiv Příbram web Státní okresní archiv Rakovník web Státní oblastní archiv v Třeboni Státní okresní archiv České Budějovice web Státní okresní archiv Český Krumlov web Státní okresní archiv Jindřichův Hradec web Státní okresní archiv Písek web Státní okresní archiv Prachatice web Státní okresní archiv Strakonice web Státní okresní archiv Tábor web Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně web Státní okresní archiv Cheb web Státní okresní archiv Karlovy Vary web Státní okresní archiv Klatovy web Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích web Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích web Státní okresní archiv Rokycany web Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích web Státní okresní archiv Tachov web Státní oblastní archiv v Litoměřicích Státní okresní archiv Česká Lípa web Státní okresní archiv Děčín web Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani web Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou web Státní okresní archiv Liberec web Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích web Státní okresní archiv Louny web Státní okresní archiv Most web Státní okresní archiv Semily web Státní okresní archiv Teplice web Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Hradec Králové web Státní okresní archiv Chrudim web Státní okresní archiv Jičín web Státní okresní archiv Náchod web Státní okresní archiv Pardubice web Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou web Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli web Státní okresní archiv Trutnov web Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí web Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Blansko web Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě web Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově web Státní okresní archiv Havlíčkův Brod web Státní okresní archiv Hodonín web Státní okresní archiv Jihlava web Státní okresní archiv Kroměříž web Státní okresní archiv Pelhřimov web Státní okresní archiv Třebíč web Státní okresní archiv Uherské Hradiště web Státní okresní archiv Vsetín web Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna web Státní okresní archiv Zlín web Státní okresní archiv Znojmo web Státní okresní archiv Zďár nad Sázavou web Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Bruntál web Státní okresní archiv Frýdek-Místek web Státní okresní archiv Jeseník web Státní okresní archiv Karviná web Státní okresní archiv Nový Jičín web Státní okresní archiv Olomouc web Státní okresní archiv Opava web Státní okresní archiv Prostějov web Státní okresní archiv Přerov web Státní okresní archiv Šumperk web nahoru

Archivy územních samosprávných celků

Archiv hlavního města Prahy web Archiv města Brna web Archiv města Ostravy web Archiv města Plzně web Archiv města Ústí nad Labem web nahoru

Specializované archivy

Archiv Kanceláře prezidenta republiky web Archiv Pražského hradu web Archiv Poslanecké sněmovny web Archiv Senátu web Vojenský historický archiv web Archiv Národního muzea web Archiv Národního technického muzea Archiv Akademie věd České republiky web Archiv Národní galerie web Archiv Masarykovy univerzity v Brně web Archiv Českého vysokého učení technického v Praze Archiv České televize Archiv Českého rozhlasu web Archiv Vysokého učení technického v Brně Literární archiv Památníku národního písemnictví web Národní filmový archiv web Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy web web Ústřední archiv zeměměřičství a katastru web Archiv Ministerstva zahraničních věcí web Archiv Univerzity Karlovy web Archiv Národní knihovny web Národní filmový archiv web Archiv Ministerstva vnitra web

Seznam nově akreditovaných archivů podle § 58 zákona č. 499/2004 Sb.

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 6. 1. 2006) Archiv ŽDB a. s. (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 12. 12. 2005) Archiv DIAMO web DIAMO, státní podnik Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 22. 11. 2005) Archiv Vítkovice, a. s. web (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 24. 3. 2006) Archiv České národní banky web (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 24. 4 2005) Archiv Univerzity Hradec Králové web (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 18. 3. 2005) Archiv Západočeské energetiky, a. s. (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 6. 4. 2006) nahoru

Soukromé archivy

Všeodborový archiv web Archiv Židovského muzea web Archiv České strany sociálně demokratické web

Bezpečnostní archivy

Archiv Bezpečnostní informační služby Archiv Ministerstva vnitra Archiv Úřadu pro zahraniční styky a informace - ÚZSI web Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu nahoru

Správní archivy

Archiv Ministerstva zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ministerstvo dopravy Správní archiv Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 P.O. Box 9, 110 15 Praha 1 Ministerstvo spravedlnosti web Správní archiv Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí Správní archiv Na Poříčním Právu 1, 128 00 Praha 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Správní archiv Karmelitská 5, 118 00 Praha 1 Ministerstvo vnitra web Správní archiv (Kanice) Kounicova 24, 611 32 Brno Úřad vlády ČR web Správní archiv nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

Církevní archivy

Ústřední archiv a muzeum církve československé husitské web Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 nahoru

Muzea (muzejní archivy)

Národní zemědělské muzeum Praha web nahoru


Některé zahraniční archivy

    Německo web Rakousko web Polsko web Slovensko web Francie web Itálie web Vatikán web Španělsko web nahoru


**************** Starožitnosti a umění, Antikvariát, Heraldika a genealogie

Osobnosti

František Palacký

Jindřich Šebánek

Copyright

Copyright - 2003-2009 - Daniel Beseda