Hlavní stránka  Školy  Bibliografie  Archivy  Osobnosti  Legislativa  Slovníky  Místopis  Prameny
Dějiny archivů  Studijní materiály  Periodika  PVH  Návštěvní kniha  Mapa stránek

Studium Archivnictví

  školství
    
  
     
  Studium archivnictví v České republice
  1. Univerzita Karlova v Praze
  2. Masarykova univerzita v Brně
  3. Univerzita Palackého v Olomouci
  4. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  5. Univerzita Hradec Králové
  6. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  7. Univerzita Pardubice
  Studium archivnictví a PVH v zahraničí
  1. École Nationale des Chartes
  2. Die Archivschule in Marburg
  3. Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica
  4. Prešovská univerzita
  5. Univerzita Komenského v Bratislave

  Univerzita Karlova v Praze

  Filozofická fakulta - webFF UK Katedra pomocných věd historických a archivního studia - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické - PS,KS - Bc. - 3 Navazující magisterské: N7105 Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické - PS,KS - Mgr. - 2 Magisterské: M7105 Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické - PS,KS - Mgr. - 5

  Masarykova Univerzita v Brně

  FF MU Filozofická fakulta - web Ústav pomocných věd historických a archivnictví - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Archivnictví - PS - Bc. - 3 Archivnictví + Historie - PS - Bc. - 3 Pomocné vědy historické - PS - Bc. - 3 Navazující magisterské: N7105 Historické vědy Archivnictví + Pomocné vědy historické - PS - Mgr. - 2

  FF UP Univerzita Palackého v Olomouci

  Filozofická fakulta - web Katedra historie - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Archivnictví - PS - Bc. - 3

  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  UJEP Filozofická fakulta - web Katedra historie - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Kulturně historická regionalistika - PS - Bc. - 3 Navazující magisterské: N7105 Historické vědy Kulturně historická regionalistika - PS - Mgr. - 2

  Univerzita Hradec Králové

  Univerzita Hradec Králové Fakulta humanitních studií - web Katedra pomocných věd historických a archivnictví - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Archivnictví - historie - PS,KS - Bc. - 3 B7105 Technická podpora humanitních věd Aplikované technologie v archivnictví - PS - Bc. - 3 (od 2006/2007)

  FF JCU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  Ústav archivnictví a pomocných věd historických - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Archivnictví - PS - Bc. - 3

  Univerzita Pardubice

  Univerzita Pardubice Filozofická fakulta - web Katedra historických věd - web Bakalářské: B7105 Historické vědy Spisová a archivní služba - PS - Bc. - 3 (od 2005/2006)

  École Nationale des Chartes

  École Nationale des Chartes

  École Nationale des Chartes (fra) - web, (něm) - web Die Archivschule in Marburg

  Die Archivschule in Marburg

  Die Archivschule in Marburg - web Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

  Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

  Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica (web: 1 / 2 / 3)

  Prešovská univerzita

  Filozofická fakulta - web Katedra Archívnictva a PVH - web ***

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Filozofická fakulta - web Katedra archívnictva a pomocných vied historických - web ***
  Další odkazy:

  Česká archivní společnost

  Webmaster Aktualizace: 02.08.2011
  archivnictvi.euweb.cz Mapa stránek - archivnictvi.euweb.cz